Dialog la nivelul experților

Proiectul își propune să organizeze discuții сu experți și să contextualizate subiecte legate de descentralizare, autonomii teritoriale, cadre de reglementare în sfere multilingve și drepturi ale minorităților, între părțile interesate din comunitatea de experți, societatea civilă și instituțiile academice și guvernamentale din Chișinău și Comrat.

Aceste discuții sunt relevante pentru statutul UTA Găgăuzia, dar și pentru agenda de reformă mai desfășurată și contextul social și politic al Moldovei.

Ca răspuns la necesitățile Republicii Moldova de a îmbunătăți cunoștințele și interesul pentru studiile privind alte autonomii, totodată, pentru a oferi informații privind aceste subiecte, proiectul “Dialog privind Găgăuzia” organizează școli de vară, conferințe academice, forumuri și alte activități cu experți, rezultatele cărora sunt diseminate în universități, mass-media și alte canale .

Discuția on-line cu prof. Francesco Palermo inspiră participanții din cadrul proiectului Dialog privind Găgăuzia să continue să consolideze încrederea și dialogul
Prof. Palermo a prezentat aspectele-cheie care reprezintă nucleul Proiectului
“Guvernare descentralizată” – o serie de instruiri on-line organizate în cadrul proiectului Dialog privind Găgăuzia în iulie 2020
Participanți au învățat despre buna guvernare, descentralizare și autonomie
Participanții Academiei de toamnă au realizat o vizită de informare în Găgăuzia
Participanții au aflat informații privind organizarea UTA Găgăuzia
Conferința internațională “Promovarea Bunei Guvernări prin Descentralizare, Autonomie și Acomodarea Minorităților”
Participanții au discutat subiecte legate de descentralizare, delegare și autonomie
Academia de toamnă 2019 a fost organizată în cadrul Proiectului “Dialog privind Găgăuzia”
Participanții au fost familiarizați cu principii privind decentralizarea și autonomia
decor
decor
decor
decor
decor