Despre proiect

“Susținerea dialogului instituționalizat și sustenabil privind Autonomia Găgăuzia”

“Susținerea dialogului instituționalizat și sustenabil privind Autonomia Găgăuzia” sau „Dialog privind Găgăuzia” este un proiect care are scopul de a contribui la stabilirea unui dialog constructiv și sustenabil între Chișinău și Comrat, prin consolidarea instituțiilor și a capacităților în cadrul Grupului de lucru parlamentar privind Găgăuzia. Pentru a sprijini acest proces, proiectul adună legiuitori, experți și părți interesate din Chișinău, Comrat și din restul țării pentru a găsi soluții comune pentru subiecte comune legate de UTA Găgăuzia. Proiectul este implementat de CMI – Fundația pentru pace Martti Ahtisaari cu susținerea Suediei.

Proiectul „Dialog privind Găgăuzia” acționează în vederea creării unui mediu politic pozitiv, pentru dialog, între Chișinău și Comrat și sporirii capacităților tuturor părților interesate de a aborda dispute instituționale între centru și autonomie și neconcordanțe legislative.

În 2019, proiectul a extins obiectivele privind procesul de dialog, prin implicarea societății civile și mediul academic, pentru a asigura participarea părților interesate la elaborarea agendei, la conținutul și obiectivele dialogului parlamentar și la activitățile de elaborare a politicilor publice.

decor
decor
decor