“Guvernare descentralizată” – o serie de instruiri on-line organizate în cadrul proiectului Dialog privind Găgăuzia în iulie 2020

Inițiativa privind Gestionarea Crizelor (CMI) a stabilit un parteneriat cu Eurac Research pentru implementarea proiectului finanțat de Suedia “Sprijinirea dialogului incluziv și consolidarea capacităților pentru o Autonomie găgăuză mai funcțională în Moldova” sau ”Dialog privind Găgăuzia”. CMI împreună cu Eurac Research au elaborat un program de instruire on-line, “Guvernare descentralizată”, pentru a contribui la o mai bună înțelegere a aspectelor legate de subiecte cu privire la autonomie, în cadrul căruia a fost prezentată atât experiența internațională cât și cea locală, asigurând astfel o perspectivă comparativă. Programul a fost realizat în cadrul a patru sesiuni desfășurate pe parcursul lunilor iunie și iulie 2020.

Circa 40 de participanți din Comrat și Chișinău au participat în cadrul sesiunilor pentru a învăța despre conceptele de guvernare în nivele multiple, descentralizare și autonomie, inclusiv membri ai Guvernului Republicii Moldova, ai Comitetului Executiv din UTA Găgăuzia, ai Grupului de lucru parlamentar privind Găgăuzia, precum și membrii Grupului de lucru privind elaborarea politicilor publice din cadrul proiectului ”Dialog privind Găgăuzia”. Acestora li s-au alăturat experții internaționali și locali, precum și experți CMI.

Prima sesiune, întitulată “Descentralizare: concepte, dimensiuni, forme” a reprezentat o lecție introductivă cu privire la descentralizare, autonomie și bună guvernare. Subiectele au fost prezentate dintr-o perspectivă interdisciplinară cu accentul pe conexiunea dintre protecția minorității și buna guvernare în contextul unei guvernări descentralizate, relevanța acesteia, aspectele terminologice, precum și exemplele de la nivelul global. Sesiunea a fost prezentată de către Elisabeth Alber, cercetător superior în cadrul Institutului pentru Federalism Comparativ la Eurac Research.

Descentralizarea politică afectează toate nivelurile de guvernare. Atunci când aceasta este aplicată ca și proces incremental și multidirecțional de consolidare a capacităților, devine posibilă participarea cetățenilor în politică asigurând progrese la capitolul bunei guvernări. Eficacitatea acesteia depinde nu doar de modul în care sunt construite și funcționează instituțiile descentralizate, dar și de dinamica  relațiilor dintre diferiți actori atât pe plan orizontal – în cadrul unei unități teritoriale, precum și între diferite unități teritoriale cât și vertical – între autoritățile de diferite niveluri.

a susținut Dna. Alber

Cea de-a doua sesiune “Descentralizarea în Europa: analiză comparativă” a prezentat o incursiune în subiecte precum partajarea puterilor, guvernare în multiple niveluri precum și soluționarea conflictelor din perspectiva dreptului constituțional. Sesiunea a fost prezentată de Martina Trettel, cercetător superior în cadrul Institutului pentru Federalism Comparativ la Eurac Research.

Procesul de descentralizare reprezintă un proces complex, care capătă înțelesuri diferite în contexte diferite. Iată de ce este important de conștientizat că nu există o “soluție universală”. De exemplu, există diverse tehnici de divizare și partajare a competențelor între autoritățile de diferite niveluri. Indiferent de instrumentul ales, eventualele conflicte nu pot fi întotdeauna evitate, iar stabilirea unor reguli clare în relațiile dintre diferite niveluri de guvernare contribuie la gestionarea acestora într-un mod transparent și echitabil.

a declarat Dna. Martina Trettel

Cea de-a treia sesiune a fost prezentată de Zdenka Machnyikova, expert în dreptul internațional privind drepturile omului și protecția minorităților, și Ion Beschieru, expertul național în guvernare locală și descentralizare. A fost prezentat subiectul “Autonomia Gagauz-Yeri: relațiile dintre Centru și Autonomie și aranjamentele instituționale”.

Apariția unei autonomii în calitate de actor nou în cadrul guvernării de mai multe niveluri în Moldova a direcționat o atenție sporită către crearea și organizarea sistemelor instituționale dedicate gestionării acestor relații. Canalele politice și instituționale care asigură participarea autonomiei în procesul de elaborare de politici la nivel național precum și în asigurarea guvernării la nivel de regiune necesită o funcționare eficientă a structurilor ce asigură relațiile dintre Centru și Autonomie. Gradul relativ înalt de instituționalizare a aranjamentelor dintre autoritățile centrale și autonomie deseori slăbește și atenuează nivelul de politizare a relațiilor și proceselor dintre aceste niveluri de guvernare.

a afirmat Dna. Machnyikova

Asigurarea unor canale eficiente pentru  participare, cooperare și coordonare între nivelurile executive ar putea să contribuie într-o mare măsură la sustenabilitatea aranjamentelor existente cu privire la Autonomia Gagauz-Yeri.

a adăugat Dl. Ion Beschieru.

În aceeași ordine de idei, dna Machnyikova a remarcat că “instituționalizarea mecanismelor de abordare a fenomenului de guvernare complexă în multiple niveluri, în cadrul căreia competențele sunt partajate, ar putea să ofere instrumente eficiente pentru funcționalitatea autonomiei și claritate în ceea ce privește competențele”.  Dumneaei a subliniat, de asemenea, că “în afară de coordonarea mecanismelor la nivel executiv, disponibilitatea unui canal de soluționare a conflictelor prin care ar putea fi abordate întrebările și disputele apărute ar avea, de asemenea, o contribuție pozitivă la gestionarea relațiilor dintre autoritățile centrale și autonomie. În contexte comparabile, astfel de mecanisme deseori au permis soluționarea problemelor fără necesitatea  de a parcurge procesul de soluționare a litigiilor pe cale judiciară”.

Programul de instruire a fost încheiat cu o discuție la tema “Teoria și practica relațiilor dintre autoritățile centrale și autonomie și soluționarea conflictelor” cu profesorul Francesco Palermo, director al Institutului pentru Federalism Comparativ la Eurac Research. Discuția a fost una amplă, bazată pe sesiunile precedente, care a permis extragerea învățămintelor cele mai relevante pentru contextul Găgăuziei. Printre subiectele discuției se numără: autonomie funcțională în legătură cu buna guvernare și drepturile minorităților în Europa centrală și de est; influențe instituționale și politice (atât interne cât și externe) care afectează autonomiile din regiune; importanța politicilor și a procesului de elaborare de politici pentru  protejarea autonomiei. Participanții la discuție au examinat mecanismele și instrumentele cele mai potrivite pentru asigurarea unei descentralizări adecvate pentru o autonomie precum și necesitatea unui dialog substanțial dintre părți, ținând cont de necesitatea clarificării competențelor.

Este destul de rezonabil faptul că competențele trebuie să fie clar definite. Totuși, chiar și cel mai înalt grad de detaliere asigurat prin actele ce reglementează partajarea puterilor nu poate preveni în totalitate disputele. Divizarea puterilor creează securitate, dar o autonomie poate fi funcțională doar atunci când există și încredere. Și aceasta poate fi obținută prin intermediul diferitor organe care asigură cooperarea și negocierea.

a subliniat Dl. Palermo

———————————————————————————

Anterior CMI a colaborat cu Eurac Research în cadrul proiectului Dialog privind Găgăuzia,  pentru organizarea Academiei de toamnă 2019 „Descentralizare, autonomie și drepturile minorităților” care s-a desfășurat pe parcursul a patru zile. În cadrul Academiei, experții Eurac au susținut numeroase prelegeri în fața unui grup divers de participanți din Moldova (societatea civilă, mediul academic, mass-media, administrația publică locală) împărtășind experiența internațională în materie de autonomie și descentralizare. Academia de toamnă s-a finalizat cu conferința internațională “Promovarea bunei guvernări prin descentralizare, autonomie și acomodarea minorităților”. Conferința internațională a adunat un șir de experți din diferite discipline și a contribuit la sporirea mecanismelor de înțelegere a autoadministrării și a relațiilor dintre autoritățile centrale și cele locale. Vorbitorii s-au axat pe tendințele comune, provocările și dificultățile descentralizării și ale gestionării conflictelor, au prezentat cum acționează ei în sisteme cu mai multe niveluri și au examinat procedurile și politicile existente pe teritoriul Europei. Conferința a avut drept scop asigurarea unor discuții concrete cu privire la conceptele de descentralizare, delegare și autonomie, ca mijloace de gestionare a diversității teritoriale și societale a statelor, și de promovare a bunei guvernări.

Despre proiectul Dialog privind Găgăuzia

“Sprijinirea dialogului incluziv și consolidarea capacităților pentru o Autonomie găgăuză mai funcțională în Moldova” sau ”Dialog privind Găgăuzia” este un proiect de trei ani implementat de CMI și finanțat de Suedia. Proiectul urmărește sporirea încrederii și a dialogului dintre autoritățile centrale ale Republicii Moldova și ale Autonomiei Găgăuzia pentru a facilita procesul de clarificare a competențelor dintre centru și autonomie. Proiectul, de asemenea, inițiază discuții cu privire la cele mai bune mecanisme instituționale pentru asigurarea bunei guvernări și pentru facilitarea procesului de elaborare a politicilor publice care au o valoare strategică pentru Autonomia găgăuză.

CMI este o organizație neguvernamentală finlandeză, fondată de către laureatul Premiului Nobel și fostul președinte al Finlandei Martti Ahtisaari în anul 2000. CMI activează în domeniul prevenirii și aplanării conflictelor prin dialog și mediere. Organizația contribuie la menținerea păcii durabile prin intermediul programelor regionale implementate în Europa de Est, Orientul Mijlociu și Africa.

Guvernul suedez are un angajament pe termen lung pentru susținerea continuă a țărilor Parteneriatului Estic prin Strategia de rezultate 2014-2020. Principalele domenii prioritare includ consolidarea democrației, respectarea mai largă a drepturilor omului, un stat mai dezvoltat care respectă supremația legii și includerea perspectivei de gen.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

decor
decor
decor
decor
decor